Ý nghĩa của các đơn vị đo tần số dao động trên đồng hồ

Tần số dao động của đồng hồ là con số cụ thể biểu thị số vòng xoay khi bánh lắc trong máy cơ hay tinh thể thạch anh trong máy pin thực hiện  được trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường lấy mốc thời gian là 1 giờ hoặc 1 giây). Một số đơn vị tính thường thấy của tần số dao động bộ máy đồng hồ: Hz, vph, bph, A/h, … cùng với một số đơn vị do quy định của nhà sản xuất.

 

https://casiowatchvietnam.blogspot.com/2018/11/anh-gia-ong-ho-casio-beside-bel-100d.html

https://casiowatchvietnam.blogspot.com/2018/11/ong-ho-casio-sheen-she-3049pgl-7a-inh.html

https://timemartvietnam.blogspot.com/2018/11/lich-su-phat-trien-cua-thuong-hieu-ong.html

 

Dao động của bánh lắc hoặc tinh thể thạch anh tương tự như quả lắc của đồng hồ quả lắc. Các dao động đó được dùng để điều chỉnh cho năng lượng đến các bộ phận khác bộ máy là đúng và đủ để thực hiện các chức năng đếm thời gian của đồng hộ một cách chính xác. Các mẫu đồng hồ pin thường chỉ có một tần số dao động duy nhất là 32.768Hz nên tần số dao động thường không phải là điểm quan trọng khi nói đến đồng hồ pin. Ngược lại, đối với đồng hồ cơ (lên dây bằng tay, lên dây tự động) lại có nhiều mức tần số khác nhau, thông số này sẽ mang lại những ưu khuyết điểm khác nhau cho đồng hồ cơ, và thông số này thường được quan tâm khi mua đồng hồ cơ.

Kết quả hình ảnh cho Ý nghĩa của các đơn vị đo tần số dao động trên đồng hồ

          Ý nghĩa của các đơn vị đo tần số

  • Hz (Hertz): là đơn vị đo chu kì dao động trong mỗi giây. Một chu kì bao gồm 2 dao động của bánh lắc/ tinh thể thạch anh.
  • Vph (Vibrations per hour): đơn vị đo số dao động trong mỗi giờ.
  • Bph (Beats per hour): đơn vị đo số nhịp dao động trong mỗi giờ. Một nhịp tương đương 1 dao động.
  • A/h (Alternance per hour hoặc Alterations per hour): là đơn vị đo một luân phiên mỗi giờ. Một luân phiên tức tương đương một dao động. Ngoài ra nó còn có kí hiệu khác là Alt/h với ý nghĩa tương tự.

Cách thức để quy đổi các đơn vị trên: 1 vph = 1 bph = 1 A/h = 1 alt/h.
1 Hz = 7200 vph = 7200 bph = 7200 A/h = 7200 alt/h. Điều này có nghĩa là nếu trong mỗi giây đồng hồ thực hiện được 1 chu kì thì trong một giờ nó sẽ thực hiện được 7200 dao động/ nhịp/ luân phiên.

 

Loading Facebook Comments ...