Đồng hồ có kí hiệu Swiss Made có nghĩa là như thế nào?

Đồng hồ có kí hiệu Swiss Made (hãng của Thụy Sỹ, trụ sở và thương hiệu tại Thụy Sỹ) không nhất thiết phải sản xuất tại Thụy Sỹ. Thực tế, có rất nhiều đồng hồ Thụy Sỹ được sản xuất từ các nước khác, mặc dù nhãn hiệu/thương hiệu đó có nguồn gốc, đăng ký tại Thụy Sỹ. Nên hiểu một cách chính xác là: Lắp ráp và kiểm soát chất lượng tại Thụy Sỹ.

https://meovatgiadinh-timemart.blogspot.com/2018/10/kham-pha-mau-ong-ho-oc-nhat-tren-gioi.html

https://biquyetlamdep-timemart.blogspot.com/2018/10/bat-mi-nen-eo-ong-ho-eo-tay-long-hay.html

https://biquyetlamdep-timemart.blogspot.com/2018/10/ong-ho-authentic-thiet-ke-tinh-xao-chat.html

Theo định nghĩa “Swiss Made” hiện nay (do chính phủ Thụy Sỹ quy định) đó là: Máy là của Thụy Sỹ (sản xuất tại Thụy Sỹ), máy phải được lắp ráp tại Thụy Sỹ, và sản phẩm cuối cùng được kiểm tra tại Thụy Sỹ. Bên cạnh đó, máy được xem là “Swiss” nếu nó được lắp ráp và kiểm tra ở Thụy Sỹ và có ít nhất 50% các bộ phận trong máy được sản xuất tại Thụy Sỹ.

   Với định nghĩa đồng hồ “Swiss Made” hiện nay, nhiều nhà sản xuất sử dụng tối đa định nghĩa này để nâng giá trị đồng hồ của mình sản xuất, tối đa hoá lợi nhuận. Ví dụ: một nhãn hiệu đồng hồ của Hong Kong sản xuất một dòng đồng hồ có vỏ sản xuất tại Trung Quốc và 49% các bộ phận của máy được sản xuất tại Trung Quốc vẫn có thể đóng mác “Swiss Made” nếu nó được lắp ráp và kiểm tra tại Thụy Sỹ.

  Do đó, dấu “Swiss Made” được đóng cho cả đồng hồ thực sự được sản xuất 100% tại Thụy Sỹ và những đồng hồ khác đủ tiêu chuẩn (như ví dụ ở trên). Nên cần phải hiểu đúng “SWISS MADE” nghĩa là gì để sáng suốt lựa chọn!

  Chính vì vậy, nếu bạn muốn mua đồng hồ sản xuất tại Thụy Sỹ thực sự, hãy tìm kiếm những sản phẩm từ những nhà sản xuất có truyền thống và lâu đời tại Thụy Sỹ. Còn nếu bạn chỉ quan tâm đến đồng hồ chất lượng, đơn giản bạn chỉ cần thích chúng, mà không cần phải quan tâm nó sản xuất ở đâu!

Loading Facebook Comments ...